پوست زیبا

توصیه‌هایی برای داشتن پوست زیبا

پیری پوست، مانند بسیاری از پدیده‌های فیزیولوژیکی نتیجه مجموعه‌ای از موارد است و در این میان تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد این فرآیند ژنتیکی است. ممکن است سرچشمه جوانی وجود نداشته باشد،

ادامه مطلب