پنجاه کیلو آلبالو

سلفی بهنوش بختیاری و هستی مهدوی

بهنوش بختیاری و هستی مهدوی این روزها در پروژه پنجاه کیلو آلبالو به کارگردانی مانی حقیقی با هم همکاری می کنند.

ادامه مطلب