پسر حمله کننده به سفارت

ماجرای عروس لبنانی و پسر مهاجم به سفارت!

چندی پیش خبرگزاری ها در خبری اعلام کرد که یک دختر لبنانی به نام رعنا هربی خطاب به پسری که پرچم سفارت عربستان را پایین کشیده بود به شوخی گفت تو را پیدا خواهم کرد و با تو ازدواج میکنم. اما از قرار معلوم ایرانی ها قضیه را جدی گرفته و دنبال عروس لبنانی خود به

ادامه مطلب