پزشکی در مصر

تحقیق درباره ی پزشکی در مصر باستان + دانلود فایل

در مورد پزشکی مصر باستان تصویر روشن تر می‌شود. نخستین پزشک ایمهوتپ Imhotep است، وزیر پادشاه جوزر در هزاره سوم پیش از میلاد که طراح یکی از قدیمیترین هرم‌ها،

ادامه مطلب