پروتستان‌

تحقیق درباره دین مسیحیت

برای تحقیق شکل گیری فرقه های متعدد در آیین مسیحیت به ویژه شکل گیری مذهب پروتستان، باید مذهب ارتودوکس را مورد بررسی قرار داد و بسترهایی را که این مذهب برای تجزیه و تشتت افکار در بین مسیحیان به وجود آورده است را تحلیل کرد خاصه آنکه تاثیر این گرایش را در جهان سیاست به ویژه در اواخر قرن بیستم و نیز در قرن بیست و یکم با دقت کنکاش نمود

ادامه مطلب