پرتوهای کاتدی

تحقیق درباره ی الکترون ها و اتم ها + دانلود فایل

ذره بنیادی پایداری با بار الکتریکی منفی ۱٫۶۰۲X10-19 کولن و جرم در حال سکون ۹٫۱۰۹X10-31 کیلوگرم. الکترونها در همه اتمها حضور دارند و در لایه‌های خاصی به دور هسته اتم می چرخند.

ادامه مطلب