پای پرانتزی

حالت پرانتزی پاها را با ورزش از بین ببرید + دانلود فایل

در صورت ابتلا به این عارضه باید به آن توجه کرد و با یک سری حرکات و تمرینات ورزشی می توان آن را درمان کرد، زمانیکه شخص با پای جفت بایستد، قوزک داخلی هر دو پا و سطح داخلی زانوها با یکدیگر تماس دارند اما ...

ادامه مطلب