وکیل سوشا مکانی

اتهام اصلی سوشا مکانی از زبان وکیل پرونده

بهنام علی محمدی در گفتگویی عنوان کرد: اتهام اصلی سوشا مکانی انتشار عکس های خصوصی است و این مهمترین بخش پرونده است و البته در ابن چند روز اخیر شایعات زیادی در این باره شنیده شد که صحت نداشت.

ادامه مطلب