نیکولاس اوتامندی

ترانسفر های برتر تابستانی اروپا

در طی تابستان گذشته ستاره های زیادی در بین تیم های اروپایی جابه جا شده اند که در زیر به تعدای از اینها می پردازیم.

ادامه مطلب