نيلسون

ويروسي درخشان ،به نام درخشان

اوضاع پرسپوليس بسيار آشفته است و همه به دنبال دلايل نتايج ضعيف پرسپوليس در شروع اين فصل هستند. اكثر كارشناسان از يارگيري ضعيف پرسپوليس در فصل نقل و انتقالات به عنوان اصلي ترين دلايل اين ضعف نام ميبرند و ونوك پيكان انتقادات به سمت دروازه بانهاي اين تيم نشانه گرفته شده است.

ادامه مطلب