نهج البلاغه

نماز در نهج البلاغه + دانلود فایل

«تعاهدوا امر الصلاة‌ و حافظوا علیها و استکثروا منها و تقربوا بها فانها «کانت‌ علی‌ المؤمنین‌ کتاباً موقوتاً» الا تسمعون‌ الی‌ جواب‌ اهل‌ النار حین‌ سئلوا: «ما سئلکم‌ فی‌ سقر؟ قالوا: لم‌ نک‌ من‌ المصلین‌.» و انها لتحت‌ الذنوب‌ حت‌ الورق‌ و تطلقها. اطلاق‌ الربق‌ و شبهها رسول‌ الله‌ - صلی‌ الله‌ علیه‌ و آله‌ و سلم‌ - بالحمة‌ تکون‌ علی‌ باب‌ الرجل‌ فهو یغتسل‌ منها فی‌ الیوم‌ واللیلة‌ خمس‌ مرات‌ فما عسی‌ ان‌ یبقی‌ علیه‌ من‌ الدرن‌» 1

ادامه مطلب

عقل و تجربه در نهج البلاغه + دانلود فایل

مباحث نظري در جامعه شناسي همواره به رابطه عقل و تجربه توجه كرده اند. مطالعات ديني نيز از توجه به اين رابطه بركنار نبوده اند. اما در اين مطالعات نوعي نگراني از نتيجة برقراري اين ارتباط به چشم مي خورد. كتاب نهج البلاغه توجه به رابطة عقل و تجربه را در مضامين خود نشان مي دهد. تجربه به ترسيم رابطه بين انسان و خالق از يك سو و انسان و واقعيت از سوي ديگر مي پردازد. قول و فعل اميرالمؤمنين نيز گوياي رابطه بين عقل و تجربه است.

ادامه مطلب

خطبه 178 نهج البلاغه + دانلود فایل

خدا و پيامبرش‏هيچ كارى وى را به خود مشغول نمى‏سازد،و گذشت زمان در او دگرگونى ايجادنمى‏كند،و مكانى وى را در بر نمى‏گيرد،هيچ زبانى قدرت توصيفش را ندارد.نه تعداد فراوان‏قطرات آبها و نه ستارگان آسمان،نه ذرات خاك همراه گرد بادها در هوا،و نه حركات‏مورچگان بر سنگهاى سخت و نه استراحتگاه مورچه‏هاى ريز در شبهاى تار،هيچكدام ازاينها از او مخفى و پنهان نيست او بخوبى از محل سقوط برگها و حركات مخفيانه چشمهاآگاه است.

ادامه مطلب

خطبه ۱۴۹ نهج البلاغه + دانلود فایل

در مسیر سیر و سلوک و قرب الی الله معرفت نسبت به طریق سلوک از مهمترین ارکان موفّقیّت است و شناخت دشمن به اندازه شناخت دوست و همراهِ همدل اهمیّت دارد و این اهمیّت تا بدانجاست که در قرآن کریم یکی از سوره ها به این نام است و در آیات مختلفی به معرفی و تبیین نشانه ها و ویژه گیها و عقوبت منافقین پرداخته شده است.

ادامه مطلب

حکمتی از نهج البلاغه + دانلود فایل

نهج البلاغة ، حکمت 454 در ذیقار اردو زده بودیم . منتظر بودیم نیروها جمع شوند تا جنگ مان را با اصحاب جمل شروع کنیم . صبح با علی کار داشتم . وارد خیمه اش شدم . نشته بود وپارگی کفش هایش را می دوخت سلام کردم . جواب داد .گفت : ابن عباس ، این کفش چقدر می ارزد ؟ چه می گفتم ؟ یک جفت نعلین پینه خورده ! گفتم :هیچ گفت : همین نعلین برای من ، ارزشمندتر از حکومت کردن بر شماست ؛ مگر اینکه حقی را پرپا کنم یا باطلی را ازبین ببرم.

ادامه مطلب