نمایش های روی صحنه

جدیدترین نمایش دکتر رفیعی بر روی صحنه

خلاصه نمایش: داستانِ نمایش آن‌چنان‌که از عنوان آن پیداست، روایتِ رویدادهایِ زندگی و قتلِ میرزا تقی‌خانِ فراهانی از زبانِ جامه‌دارِ اوست که در فضایی تلفیق‌شده از یک حمامِ عمومیِ قدیمی و یک کاخِ سلطنتیِ قجری، بازگو و تصویر می‌شود.

ادامه مطلب