نظر اسلام درباره ی ورزش چیست

نظر اسلام درباره ی ورزش چیست + دانلود فایل

هر چند در قرآن مجید مسئلة ورزش و مسابقات ورزشی به معنایی که امروز مورد توجه مردم قرار گرفته، مطرح نشده است،‌ ولی آیاتی از قرآن به گونه ای بر اهمیت نیرومند سازی جسم، دلالت دارد، از جمله در داستان طالوت، خداوند دو خصلت گسترش علمی و توانایی جسمی ایشان را به عنوان شرایط زمام داری ذکر کرده است.2 رسول اکرم(ص) نیز در این باره فرموده اند:خوشا به حال کسی که اسلام را پذیرفته و به مقدار معاش خود درآمد دارد و قوای بدنی اش نیرومند است.

ادامه مطلب