نشانه‌های زوال عقل

نخستین نشانه‌های زوال عقل

اگر فراموش کنید که ماشینتان را کجا پارک کرده‌اید شاید مسئله‌ای ساده باشد، اما اگر کلیدهایتان را در یخچال پیدا کنید نشان‌دهنده‌ی وجود مشکلی خواهد بود.

ادامه مطلب