نرگس خاتون

مادر امام زمان + دانلود فایل

نرجس یا نرگس‌خاتون ملقب به «ریحانه»، «سوسن» و «صیقل» و «ورداس» در روایات شیعه نام کنیز حسن عسکری، یازدهمین امام شیعیان و مادر حجت بن حسن (مهدی) است.

ادامه مطلب