نامزدهای بهترین فوتبالیست 2015 آسیا

معرفی نامزدهای بهترین فوتبالیست ۲۰۱۵ آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا سه نامزد بهترین فوتبالیست سال ۲۰۱۵ آسیا را انتخاب کرد که دو نفر آنان به نام‌‌های احمد خلیل و عمر عبدالرحمن اماراتی هستند و سومی ژنگ ژی از چین است.

ادامه مطلب