میلیاردی

آپارتمانهای 17 میلیاردی در تهران

نهایت تجمل و لوکس بودن، آپارتمانی واقع در زعفرانیه. 16 طبقه که ده طبقه اول دو واحدی و طبقات بالا تک واحدی است که شامل پنت هاوس نیز می شود.

ادامه مطلب