میلاد زنیدپور

دوست ندارم به فوتبال لیگ ایران برگردم

۸ سال پیش ظهور پدیده ای از جنوبی ترین نقطه ایران، فوتبال ایران را متحیر کرد. بازیکنی که در تیم راه آهن آنقدر درخشید که چشم ها را به خود خیره کرد. کاشته های پای چپش خیلی زود ورد زبان عام و خاص شد،

ادامه مطلب