میرزا قاسمی

طرز تهیه میرزا قاسمی

میرزاقاسمی یکی از غذاهای محلی استان گیلاناست. میرزا قاسمی توسط محمد قاسم خان والی حاکم رشت در زمان ناصرالدین، ابداع شد و توسط همو گسترش یافت و به نام او نیز اسم گذاری شد.

ادامه مطلب