مهرداد کفشگری

جمع شدن بازیکنان پرسپولیس در بیمارستان آتیه / مسلمان: مرگ هادی را باور نمی کنم

بازیکنان پرسپولیس امروز صبح و بعد از شنیدن خبر شوک آور مرگ هادی نوروزی کاپیتان تیم پرسپولیس به بیمارستان آتیه رفتند با هم تصاویری از این بازیکنان را می بینیم.

ادامه مطلب