منوچهر محمدی

همکاری تبریزی با سازندگان «مارمولک» پس از ۱۲ سال

بعد از جنجال های «مارمولک» سازندگان آن، دو مسیر متفاوت را در پیش گرفتند. کمال تبریزی مثل همیشه چند فیلم پر حاشیه ساخت. «همیشه پای یک زن در میان است». «از رئیس جمهور پاداش نگیرید».

ادامه مطلب