مقری

فرق بین قاری و مقری + دانلود فایل

قرائت در لغت به معنی خواندن است و در بیان اساتید تجوید به خواندن صورت ظاهر آیات گفته می شود. ولی تلاوت هم به صورت ظاهر خواندن گفته می شود و هم در موردی به کار می رود که شخص ضمن تلاوت کلام الهی به معانی و مفاهیم و مصادیق و اوامر و نواهی ... نیز توجه دارد.

ادامه مطلب