مضرات شبکه های اجتماعی

فواید و مضرات رسانه های اجتماعی

فواید و مضرات رسانه های اجتماعی امروزه بسیاری خانواده ها برای فرزندانشان ابزار ارتباطی مانند گوشی همراه هوشمند خریداری میکنند و به آنها اجازه می دهند از انواع نرم افزارها استفاده کنند ، اما باید بدانیم این اپلیکیشن ها همانقدر که مفید هستند می توانند مضر هم باشند . یک استاد علم ارتباطات: خانواده ها

ادامه مطلب