مسلم بن عقیل

مسلم بن عقیل و دو طفلانش + دانلود فایل

مسلم بن عقیل نوه ابوطالب از قبیله بنی هاشم بود. مسلم در زمان خلافت عمویش علی از جانب وی متصدی منصب‌های نظامی در لشکر اسلام بود. در دوران حسن بن علی مسلم در خدمت او بود. سپس در زمان حسین بن علی وی به عنوان نماینده و برای بررسی اوضاع و گرفتن بیعت از مردم کوفه، عازم این شهر شد و توانست از ۱۸ هزار نفر بیعت بگیرد.

ادامه مطلب