مسابقه ریش و سبیل نیویورک

مسابقه ریش و سبیل های عجیب در نیویورک‎

صدها نفر در مسابقه ریش و سبیل های عجیب در نیویورک شرکت کردند.

ادامه مطلب