مسابقات کاراته فیلادلفیا

دعوت رسمی امریکا از حمیده عباسعلی

چندی پیش حمیده عباسعلی در مصاحبه ای ناراحتی خود را بابت دعوت نشدن به رقابت های بین المللی کاراته فیلادلفیای آمریکا ابراز کرد. این در حالی بود که هنوز دعوت نامه این رقابت ها به حمیده عباسعلی نرسیده بود که عکس وی به صورت بزرگ بر روی پوستر این رقابت ها چاپ شده بود.

ادامه مطلب