مرد تکثیر شده

جملات ماندگار از ژوزه ساراماگو

منشاء اشتباهات ندانستن نیست، بلکه اعتقاد کورکورانه است ...

ادامه مطلب