مدال آور

دختری که مدال می آورد

انگار مدال گرفتن دیگر برای او کاری ندارد. حمیده عباسعلی رکورددار کسب مدال در میادین مختلف در سال های اخیر است. حمیده عباسعلی هر سال که می گذرد ویترین مدال های خود را پربارتر می کند. سالی نیست که او از رقابت های جهانی و آسیایی کاراته مدال نگیرد. او به هر مسابقه ای که اعزام شده مدال گرفته، از رقابت های جهانی گرفته تا رقابت های قهرمانی آسیا و تورنمنت های بین المللی. حالا او تا یک ماه دیگر باید عازم رقابت های قهرمانی آسیا در ژاپن شود. از همین اکنون می توان پیش بینی کرد که یک مدال دیگر در انتظار او باشد. عباسعلی قهرمان دو دوره گذشته رقابت های قهرمانی آسیاست و حالا برای هت تریک خود راهی ژاپن

ادامه مطلب