ماه چهره خلیلی

ماه چهره خلیلی در شام غریبان

ماه چهره خلیلی بانوی سینمای ایران در حال روشن کردن شمع در شب شام غریبان.

ادامه مطلب

سلفی سمانه پاکدل با سحر قریشی و ماه چهره خلیلی

سلفی سمانه پاکدل با سحر قریشی و ماه چهره خلیلی که جدیدا به عنوان سفير فرهنگى خيريه دانشگاه علامه طباطبائى انتخاب شده اند.

ادامه مطلب