ماه رمضان در خراسان

آداب و رسوم مردم خراسان رضوي در ماه مبارك رمضان + دانلود فایل

ماه مبارك رمضان در نقاط مختلف كشور و از جمله استان خراسان رضوي با آداب و رسوم خاصي همراه است، رسومي كه در برخي موارد گذشت سده ها و ساليان بسيار نتوانسته آنها را دستخوش تغيير كند. مردم مومن و خداجوي استان خراسان رضوي كه در بخشهاي مختلف داراي آداب و رسوم خاصي هستند، با رسوم خاصي به استقبال ماه رمضان رفته و اين ماه پر فضيلت را سپري مي كنند. مردم اين استان مانند ساير مردم كشور و در تبعيت از سنت نبوي با روزه داري سه روز آخر ماه شعبان به استقبال ماه مبارك رمضان مي روند.

ادامه مطلب