مازندران

طوفان 70 کیلومتری مازندران را خاموش کرد

باد شدید، همراه با رعد و برق و تگرک فراوان آن هم با سرعت 70 کیلومتر در ساعت به مدت 12 دقیق مازندران را درنوردید. روز گذشته در شهرهای مرکزی و شرقی استان مازندران طوقان شدیدی به همراه باران سیل آسا به مناطق آسیب رساند. مثل همیشه بسیاری از شهروندان بدون هیچ راه چاره ای در سیل و طوفان گیر کرده اند.

ادامه مطلب