لایه‌های خودسامان‌ده

تحقیق درباره ی ترکیب آلی + دانلود فایل

ترکیب آلی به هر نوع ماده و ترکیب شیمیایی(جامد-مایع-گاز) می‌گویند که در ملکول‌های خود دارای کربن باشد. این تعریف عام نیست و شامل همه ترکیبات کربن‌دار مانند کاربید٬ الماس٬ سیانید و اکسیدهای ساده کربن نمی‌شود.

ادامه مطلب