لامسه حسی مکانیکی

دستگاه عصبی و اندام های حسی + دانلود فایل

دستگاه عصبی یا سیستم عصبی یا سامانهٔ عصبی (Nervous System) در بدن جانوران به هماهنگی فعالیت‌های ماهیچه‌ها پرداخته، اندام گوناگون را تحت نظارت درآورده،

ادامه مطلب