قوم عاد

تحقیق درباره قوم عاد

عاد نام قومی است که به باور مسلمانان، پیامبری به نام هود بر آن‌ها فرستاده شد، ولی بر اثر عدم ایمان آوردن به او، با عذاب الهی نابود شدند. گمانه‌زنی‌های جدید ارم، سرزمین قوم عاد، را به خاطر ستون‌هایی که در این شهر کشف‌شده‌اند در مکان شهر مدفون‌شده‌ای به نام اوبار در عمان شناسایی می‌کند.

ادامه مطلب