قلیاها

تحقیق درباره ی اسید ها باز ها + دانلود فایل

بیشتر اسیدها مزه ترشی دارند بعضی اسیدها سمی هستند بعضی باعث سوختگی های شدید می شوند و تعدادی نیز کاملاً بی ضرر به شمار می آیند بعضی اسیدها نیز خوراکی و بسیار مفید هستند

ادامه مطلب