فضیلت و خواص سوره اعلی

فضیلت و خواص سوره اعلی + دانلود فایل

رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم می فرماید: كسی كه سوره اعلی را قرائت نماید خداوند به تعداد همه حروفی كه بر پیامبران الهی ابراهیم ، موسی و محمد نازل كرده است به ازای هر حروف ده حسنه به او می بخشد. هشتاد و هفتمین سوره قرآن كریم است كه مكی و 19 آیه دارد.

ادامه مطلب