فساد میلیاردی

م.ش کیست + ارتباط م.ش با دکل نفتی گمشده

صبح امروز دادگاه متهمان پرونده فساد میلیاردی نفتی در دادگاه انقلاب بر گزار شد (خبر آن را از اینجا بخوانید) اما در این دادگاه طی کیفر خواستی از فردی به نام م.ش نام برده می شود. که توسط دادستان تقاضای اتهام فساد فی الارض برای برای وی می شود اما م.ش کیست؟

ادامه مطلب