فرهنگ و اقتصاد

فرهنگ و اقتصاد اسلامی + دانلود فایل

دائما این مدعا تکرار می شود که بین ایرانیان و اعراب تنش وجود دارد. در بازی بین تیم های فوتبال ایرانی و عربی از حساسیت نتیجه سخن گفته می شود و در تبلیغات رسانه های غربی و شرقی، اعلام آمار و ارقام سرسام آور خرید اسلحه توسط کشورهای عربی و خودکفایی نظامی جمهوری اسلامی ایران به پای سردی روابط دوطرف نوشته می شود.

ادامه مطلب