فراخوان تئاتر

فراخوان بخش ویژه «منا» در جشنواره تئاتر مقاومت منتشر شد

«دبیرخانه پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت با نگرشی به حادثه فاجعه بار و غیر انسانی منا و جان‌ باختگان و زائران ابراهیمی که نتیجه غرض ورزی و عناد غیرقابل انکار سلاطین سلطه گر حرمین است در نظر دارد تا بخش ویژه ای را با نام فاجعه «منا» به جشنواره الحاق و به هنرمندان نمایش اعلام دارد، این بخش به دو گونه نمایش صحنه ای و نمایش محیطی طراحی شده و با موضوعات ذیل برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب