فارماکوکينتيک

تحقیق درباره ی داروهای دستگاه عصبی + دانلود فایل

موارد مصرف‌: بوپی‌واکائین‌ بطور کلی‌برای‌ ایجاد بیحسی‌ موضعی‌ و یا منطقه‌ای‌،یااپی‌دورال‌ در ناحیه‌ کمر و یا خاجی‌ وانسداد در ناحیه‌ زیر عنکبوتیه‌ و از طریق‌انفیلتراسیون‌ یا انسداد عصبی‌ دردندانپزشکی‌ بکار می‌رود.

ادامه مطلب