عکاسی از حیوانات

تصاویر حیرت انگیز از شیر، سلطان جنگل

عکاسی از حیات وحش علاقه دیرین بسیاری از عکاسان است، و البته از سخترین این مقوله هاست. در این مطلب تعدادی از عکس های زیبا که شیر، سلطان جنگل گرفته شده را گنجانده ایم.

ادامه مطلب