علوم زیستی کاربردی

علوم زیستی پایه و علوم زیستی کاربردی + دانلود فایل

نام گروهی از رشته‌های علوم پایه است که هدف و کاربرد آنها مستقیما در خدمت علم پزشکی می‌باشد.به عبارتی دیگر، وجه مشترک علوم زیستی ، فیزیک ، شیمی با علوم پزشکی هستند.عمدتا این رشته ها اشکال کاربردی علوم زیستی هستند. برخلاف این رشته ها، علوم پایه به گروهی از علوم شامل علوم زیستی ، شیمی،فیزیک، ...

ادامه مطلب