علایم و عوارض رینود

علت قرمزی نوک انگشتان و بینی در زمستان + دانلود فایل

هنوز هم تصویر ذهنی ما از سرما همان است که از کودکی ها در ذهنمان نقش بسته است. آدمی که از دهانش بخار بیرون می آید و نوک دماغ و گوش هایش از سردی هوا قرمز شده اند.

ادامه مطلب