علاّمه طباطبايي

زندگی نامه نویسنده تفسیر المیزان + دانلود فایل

علاّمه طباطبايي رحمه الله در آخرين روز ماه ذيحجّه سال 1321 هـ.ق(مقارن با سال 1281 هجري شمسي) در شاد آباد تبريز متولّد شد. ستارهاي درخشان در آسمان سلسله جليلالقدر سادات طباطبايي تبريز هويدا شد و خداوند به سيّد محمّد قاضي طباطبايي فرزند پسري هديه داد كه نامش را سيّد محمّد حسين گذاشت؛ حكيم عارفي كه بعدها بسياري از انسانها، از چشمه جوشان حكمت و معرفتش جرعهاي جانبخش نوشيدند.

ادامه مطلب