طرز تهیه ژیگو

طرز تهیه ژیگو (( فرانسه ))

استخوان ران را خارج کنید و چربی های اضافی روی گوشت را با چاقو جدا کنید و دور بیندازید سپس داخل گوشت را با چاقو سوراخ هایی ایجاد کنید و داخل هر کدام ۱ عدد سیر و مقداری ترخون وارد نمایید.

ادامه مطلب

طرز تهیه ژیگو گوساله

طرز تهیه: ماهیچه گوساله را با استخوان از قسمت ران جدا می کنیم و ران را به دقت می شوئیم و دو طرف ران را با نوک کارد چند سوراخ می کنیم و سیر را حبه و پوست می کنیم و در آن سوراخها فرو می بریم روغن را در ظرفی مناسب گرم می کنیم.

ادامه مطلب