شرط حسن خمینی

شرط عجیب سید حسن خمینی برای شرکت در آزمون خبرگان

نزدیکان این نامزد برای تحقق خواسته عجیب و ویژه خود اقدام به رایزنی با برخی چهره ها و مسئولان کرده و از طرق مختلف به شورای نگهبان برای پذیرش شرط خود فشار آورده است.

ادامه مطلب