سینوس های بدن

تحقیق سینوس های بدن انسان به چه درد می خورند؟ + دانلود فایل بصورت PDF

سینوس ها، حفره هایی توخالی در استخوان های سر و صورت هستند. این حفره ها که همگی در اطراف بینی قرار گرفته اند؛ ۴ گروه هستند: ۱- سینوس های استخوان پیشانی، بالای ابروها در قسمت نزدیک به وسط صورت.

ادامه مطلب