سوره مائده

مفاهیم سوره مائده + دانلود فایل

این سوره محتوى یک سلسله از معارف و عقاید اسلامى و یک سلسله ازاحکام و وظایف دینى است. در قـسمت اول به مساله ولایت و رهبرى بعد از پیامبر(ص) و مساله تثلیث مسیحیان و قسمتهایى از مسائل مربوط به قیامت و رستاخیز و بازخواست از انبیادر مورد امتهایشان اشاره شده است.

ادامه مطلب

شان نزول سوره مائده + دانلود فایل

هدف و غرض جامع از اين سوره‌، دعوت به وفاي به عهدها و پايداري در پيمان‌ها و تهديد و تحذير شديد از شكستن آن و بي‌اعتنا نبودن به آن است‌. در اين سوره به رحمت خداوند متعال و آسان نمودن تكليف بندگان و تخفيف دادن به اهل تقوا و ايمان اشاره شده و نسبت به كسي كه عهد و پيمان با امام خويش را بشكند و اطاعت او را ترك كند و حدود و پيمان‌هاي دين را ناديده بگيرد،

ادامه مطلب