سرقت میلیاردی

آیا میتوان از شرکت اپل سرقت کرد؟

آیا می شود از اپل سرقت کرد؟ اگر جواب این پرسش را از ادوارد بپرسیم می گوید بله خیلی راحت!!! اما چطور؟ با کافه لینک همراه باشید...

ادامه مطلب