سحردولتشاهی

سحر در کن

سحر دولتشاهی در جشنواره کن امسال برای فیلم وارونگی در سالن نمایش فیلم حاضر شد. ظاهر جذاب و لباس پوشیده وی توجه اکثر عکاسان جشنواره را به خود جلب کرد بطوری که عکس های روز هفتم جشنواره و سحر دولتشاهی و همراهان وی در سایت رسمی جشنواره زیادی بازتاب داشت. سحر دولتشاهی بهمراه عوامل فیلم وارونگی یعنی علی

ادامه مطلب